Вести

ВУЈОВИЋ: БОЉИ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА АПСОЛУТНИ ПРИОРИТЕТ

Министарка заштите животне средине Irena Vujović изјавила је данас да су на седници Владе Србије усвојене измене и допуне Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, којом су, у циљу унапређења квалитета ваздуха, први пут обухваћени објекти чија делатност има утицај на загађење ваздуха.
- Бољи квалитет ваздуха је и за Владу Србије и за министарство које водим, апсолутни приоритет и зато смо поједине одредбе овог документа унапредили, како бисмо ефикасније решавали проблем аерозагађења. Будући да се велики број притужби грађана односи на правна лица, односно мала постројења која су извор загађења, у складу са изменама уредбе контрола тих објеката ће бити у надлежности инспекције за заштиту животне средине – навела је Вујовић.