Вести

ФУНКЦИОНЕРИ ОО ЧЕСТИТАЛИ СЛАВУ ЧЛАНОВИМА

Функционери ОО честитали су нашим члановима славу Св. Јован уз пригодне поклоне.