Одборничка група

Проф. Др Зоран
Џамић
Датум рођења :
13.11.1960
Прим. Др Владо
Батножић
Датум рођења :
18.07.1955
дипломирани правник
Немања
Берић
Датум рођења :
09.07.1977
студент
Филип
Гојовић
Датум рођења :
17.02.1995
дипломирани правник
Дејан
Кесар
Датум рођења :
18.06.1987
дипломирани менаџер безбедности
Тања
Маринковић
Датум рођења :
06.02.1966
дипломирани инжењер грађевинарства
Вук
Петијевић
Датум рођења :
06.07.1987
студент
Милица
Стојановић
Датум рођења :
31.01.1992
Гордана
Томашевић
Датум рођења :
1955